تبلیغات
بازی و بازی و بازی
 

 

 

بازی و بازی و بازی


بازی،بازی،تا آخر عمر!!!.........

 


پر شدن سلامتی و گرفتن سلامتی كامل نیكو...
4825550100
زره
نیكو یك جلیقه ضد گلوله میپوشد...
3625550100
گرفتن اسلحه سری اول
Baseball Bat, Handgun, Shotgun, MP-10, M4, Sniper Rifle, RPG, Grenades.
4865550100

گرفتن اسلحه سری دوم
Knife, Molotovs, Handgun, Shotgun, Uzi, AK47, Sniper Rifle, RPG
4865550150
وانتد لول از كار بیفتد
هیچ پلیسی دیگر دنبال نیكو نمی آید(آچیومنتWalked free را نابود می سازد!!*)
2675550100
افزایش دادن وانتد لول
اضافه شدن یك ستاره به قدرت پلیس
2675550150

تغییرات آب و هوا/ تغییرات روشناییشما میتوانید آب و هوا و روشنایی تصویر را مشخص كنید
4685550100
Spawn Annihilator
Spawn an Annihilator in front of Niko.
3595550100
Spawn Jetmax
Spawn a Jetmax in front of Niko.
9385550100
Spawn NRG-900
Spawn an NRG-900 in front of Niko.
6255550100
Spawn Sanchez
Spawn a Sanchez in front of Niko.
6255550150
Spawn FIB Buffalo
Spawn an FIB Buffalo in front of Niko.
2275550100
Spawn Comet
Spawn a Comet in front of Niko.
2275550175
Spawn Turismo
Spawn a Turismo in front of Niko.
2275550147
Spawn Cognoscenti
Spawn a Cognoscenti in front of Niko.
2275550142
Spawn SuperGT
Spawn a SuperGT in front of Niko.


  نویسنده : جواد سیاوشی ? تاریخ : دوشنبه 5 دی 1390 ? نظرات


 
CopyRight 2009 , gamestories.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : behzadjoon.Com