تبلیغات
بازی و بازی و بازی
 

 

 

بازی و بازی و بازی


بازی،بازی،تا آخر عمر!!!.........

 

جواد سیاوشی،درس حرفه ی 3/2

واحد یک: فناوری وسیستم 


فناوری را تعریف کنید وچند نمونه از عوامل مرتبط با آن را نام ببرید؟

مجموعه عواملی كه در ساخت و تولید یك محصول یا ایجاد یك سیستم شركت دارند.

در تولید یک محصول فناوری چه مراحلی طی میشود؟

1.طرّاحی  2.گرد آوری دانش و اطّلاعات  3.تهیه ی مواد  4.استفاده از ابزار و وسایل  5.تولید  6.ارزیابی از مقصود

منظور از تکامل فناوری چیست؟

فنّاوری مانند نوزاد انسان روز به روز،كاملتر و پیجچیده تر می شود

عوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری را نام ببرید؟

1.نیاز  2.تحقیقات علمی  3.كنجكاوی و تفكّر انسان

نیاز چه نقشی در تکامل فناوری دارد؟

با توجّه به نیاز،محصولی درست می شود تا كار ها را با سرعت بیشتری انجام دهد.

چرا بخش های گونا گون در صنعت؛کشاورزی و...نیازمند تحقیقات علمی هستند؟

با استفاده از نتایج تحقیقات علمی،كشف یا اختراعی تازه بدست می آید و زندگی برای بشر

آسانتر می شود.

کنجکاوی انسان چه تاثیری در زندگی او داشته است/توضیح دهید

انسان كنجكاو با استفاده از قوانین علمی و تجربیات گذشته و فنّاوری های جدید مثل وسایل

آزمایشگاهی و رایانه ها،تغییراتی را روی پدیده های اطراف خود ایجاد می كند بطوریكه كشف ها

و اختراع های جدیدی مثل روبات ها،فضاپیماها و درمان با لیزر را مشاهده می كنیم.

منظور از سیستم ساده چیست؟

تعداد جزای آن كمتر باشد.

سیستم های پیچیده چه ویژگی های دارند؟

از اجزای بیشتری تشكیل شده و دارای سه قسمت اصلی می باشد.

1.ورودی  2.پردازش  3.خروجی

سادگی و پیچیدگی سیستم ها به چه عواملی بستگی دارد؟

به تعداد اجزای سیستم

سیستم را تعریف کنید؟

مجمه ی منظّمی از اجزای به هم وابسته كه برای رسیدن به هدف مشتركی با هم كار می كنند.

بخش های اصلی یک سیستم را نام ببرید؟

ورودی،پردازش،خروجی

منظور از ورودی در یک سیستم چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

مجموعه ای از موادّخام ،ابزار،وسایل و نیروی انسانی كه برای تولیدمحصول،وارد سیستم میشود

وظیفه بخش پردازش در یک سیستم چیست؟

كار هایی مانند طرّاحی ،تغییر مواد و ساخت كه برای تبدیل ورودی به یك محصول انجام میشود.

در یک سیستم ،خروجی چگونه مشخص می شود؟با ذکر مثال توضیح دهید؟

آنچه به عنوان محصول نهایی ،ازسیستم بدست می آید.مثل نان از نانوایی

سیستم رایانه چه نوع سیستمی است؟

پیچیده

ورودی های یک رایانه کدامند؟

اطّلاعاتی كه توسّط صفحه كلید وارد رایانه می شود.

صفحه کلید رایانه چه نقشی در این سیستم دارد؟

اطّلاعات را وارد رایانه می كند.

فرایند پردازش در یک سیستم رایانه چگونه


اتفاق می افتد؟ باذکر مثال توضیح دهید؟

اطّلاعات ورودی به رایانه،توسّط دستگاه ها و برنامه ای كه انسان،قبلاً به رایانه داده است،مورد

تغییر و تحوّل قرار می گیرد.مثل محاسبه ی معدّل و دروس تجدیدی دانش آموز.

خروجی های یک سیستم رایانه را مشخص کنید.

اطّلاعاتی كه روی صفحه ی نمایش،نشان داده می شود یا توسّط چاپگر چاپ می شود.

دستگاه چاپگر چه ارتباطی با خروجی سیستم رایانه دارد؟
اطّلاعات از طریق آن چاپ می شود.

چگونه می توان ثابت کرد که هر مجموعه ای نمی تواند یک سیستم باشد؟
زمانی كه سه قسمت اصلی را نداسته باشد.

آیا موجودات زنده مانند انسان سیستم هستند ؟ چرا؟

بله.چون دارای سه قسمت اصلی می باشند.
  نویسنده : جواد سیاوشی ? تاریخ : یکشنبه 4 دی 1390 ? نظرات


 
CopyRight 2009 , gamestories.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : behzadjoon.Com